Fietsvalpreventie

Fietsvalpreventie scholing

Op 12 november hadden de collega’s van het geriatrieteam van MMfysio en ergotherapeuten van Ergotherapie in de wijk een scholing over fietsvalpreventie, gegeven door onze collega Judith en ergotherapeut Lidwien Arts.Zij nemen inmiddels al een paar jaar samen een fietsvalpreventie-screening af bij mensen die bang zijn om te vallen met de fiets, zich onzeker voelen in het verkeer of al zijn gevallen op de fiets. Middels filmpjes hebben zij de werkwijze met hun collega’s gedeeld. 

Gestart wordt altijd met een uitgebreid vraaggesprek door zowel de fysiotherapeut als de ergotherapeut. Waarin onder andere de volgende punten naar voor komen:

  • de vraag van de persoon omtrent het fietsen,
  • de gezondheidssituatie,
  • de woonsituatie en
  • de valgeschiedenis in het verleden. 

Vervolgens worden er door de fysiotherapeut een aantal testen gedaan omtrent balans, spierkracht en loopfunctie. Daarna gaan zij samen kijken naar de handelingen die nodig zijn rondom het fietsen, denk hierbij aan de fiets pakken, het op en afstappen, het fietsen zelf en de handelingssnelheid. Aan het eind is ook meteen het afrondende gesprek wat het advies van hen beiden is omtrent de veiligheid van het fietsen. Van belang is dat een oudere altijd met zijn/haar voorvoet de grond moet kunnen raken als men op het zadel zit. Dit omdat de reactietijd altijd trager is op hogere leeftijd en veilig en snel afstappen in het verkeer noodzakelijk is. 

Bent u nu zelf geïnteresseerd in zo’n screening u kunt u dan aanmelden via onze administratie: 024-3580779. Wij hebben wel een verwijzing nodig van de huisarts voor zowel fysiotherapie als ergotherapie. En denkt u eraan het zadel van uw fiets zo laag te hebben staan dat u dus met de voorvoet aan de grond kan! Voor ons allen was het een zeer leerzame bijeenkomst en is meerwaarde van de samenwerking tussen de fysiotherapeuten en de ergotherapeuten weer sterk naar voren gekomen!