Fysiotherapie Nijmegen Malden Molenhoek

Praktijkinformatiefolder

Welkom in de praktijk van MMfysio, met vestigingen in Molenhoek, Malden en Nijmegen. Met deze folder willen wij u op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken in onze praktijk.

De praktijk bestaat uit een team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties, verdeeld over vier vestigingen.

Bereikbaarheid

U kunt ons op werkdagen tussen 08:00 en 17:30 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 024-3580779. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voicemail. Tevens kunt u ons via email bereiken op het volgende adres: info@mmfysio.nl .

Voor onze adresgegevens kunt u terecht op onze website: www.mmfysio.nl

Openingstijden

Onze openingstijden zijn:  op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur. 
Onze praktijk is gevestigd op vier locaties in Malden, Molenhoek en Nijmegen.

In Malden aan de Broekkant 16, ingang Malderburchstraat.

In Molenhoek in gezondheidscentrum De Vuursteen aan De Prinsenweg 8.

In Nijmegen in het clubhuis van Nijmegen Atletiek aan de Heemraadstraat 3 en in Brakkenstein aan de Kanunnik Mijllinckstraat 75.

Buiten de reguliere openingstijden van 08.00 tot 18.00 uur gelden voor onze praktijken ook nog de volgende openingstijden:

Onze praktijk in Nijmegen bij Nijmegen Atletiek is op maandagavond geopend. Onze praktijk in Nijmegen aan de Kanunnik Mijllinckstraat is op maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond en ook op zaterdagochtend geopend.

Onze praktijk in Molenhoek is op maandagavond geopend voor o.a. fysiofitness. Onze praktijk in Malden aan de Broekkant is op dinsdagavond en woensdagavond geopend voor fysiofitness.

Voor de actuele tijden kunt u terecht op onze website.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adresgegevens, legitimatiebewijs, verzekering, huisarts en indien van toepassing de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld dient te worden door een gespecialiseerd fysiotherapeut of dat u voorkeur heeft voor een bepaalde fysiotherapeut.

Direct toegankelijk

Fysiotherapie is direct toegankelijk; dit betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Tijdens de screening bekijkt een fysiotherapeut uw klacht en beoordeelt of u bij de fysiotherapeut op het juiste adres bent of dat u met de klacht naar uw huisarts dient te gaan. Tijdens de screening vindt er géén lichamelijk onderzoek plaats. Wanneer u daar toestemming voor geeft,  wordt uw huisarts door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht.

Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, zal er een onderzoek volgen. Zie hierover ook het onderdeel: wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak?

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak?

Wanneer u de praktijk bezoekt kunt u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. Indien u op verwijzing van uw huisarts of specialist komt verzoeken wij u het verwijsformulier mee te nemen. Tijdens uw eerste bezoek wordt u gevraagd naar uw gezondheidsproblemen. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek verricht. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er in overleg met u een behandelplan worden opgesteld. Indien mogelijk zal er tijdens de eerste afspraak reeds gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Wij vragen u om uw eigen handdoek mee te brengen. In de behandelkamer wordt uw handdoek gebruikt op de behandeltafel en eventueel een tweede handdoek voor het afdekken van uw lichaam. Dit geldt ook voor het trainen in één van de zalen. In de oefenzaal gebruikt u uw handdoek om op de apparatuur te leggen. U traint dan altijd hygiënisch. Mocht u uw handdoek een keer vergeten zijn dan hebben wij er natuurlijk ook een voor u. 

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden,  zichzelf gedeeltelijk uit te kleden. Wanneer u het prettiger vindt dat de fysiotherapeut de ruimte hierbij verlaat, vragen wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Als er gebruik wordt gemaakt van de oefenzaal kan het zijn dat er meerdere fysiotherapeuten en patiënten aanwezig zijn.

Indien u aan de balie meer privacy wenst, kunt u dat aangeven.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van o.a. de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Een eventuele stagiaire zal alleen na uw toestemming bij uw behandeling betrokken zijn.

Klachten

De praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorg en dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent, stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. De praktijk is o.a. aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF. Tevens heeft het gezondheidscentrum waar wij deel van uitmaken een eigen klachtenregeling met klachtenfunctionaris.

Verzekering

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Indien u alleen een basisverzekering heeft ontvangt u een rekening van onze praktijk en hanteren wij onze tarieven (zie hiervoor de tarievenlijst in de wachtkamer of op onze website). Indien uw aanvullende verzekering niet toereikend is zult u een nota van onze praktijk ontvangen, ook hiervoor hanteren wij onze praktijktarieven.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.

In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Aansprakelijkheid

De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Huisreglement

  1. Het is in het hele gebouw verboden te roken.
  2. Betreed de trainingsruimten met schone sportschoenen.
  3. Train om hygiënische redenen altijd met een handdoek.
  4. Na gebruik van gewichten of andere materialen dienen deze op de daarvoor bestemde plaatsen teruggezet te worden.
  5. Verboden voor huisdieren.


Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website. Tevens kunt u kosteloos een papieren exemplaar opvragen bij de receptie.

Niet Reanimeren

U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij:

  • De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
  • Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)


Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.mmfysio.nl

Ook vindt u op onze website onze medewerkers en specialisaties. Onderstaand vindt u alvast een verkort overzicht.

Medewerkers

Joris Botman

Joris is Master in de Orthopedisch Manuele Therapie. Zijn aandachtsgebied is racketsporten en wielrennen. Joris is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Peter Eemers

Peter is manueel therapeut en Master in de sportfysiotherapie. Zijn bijzondere interesse ligt in de behandeling van sporters. Hij begeleidt diverse regionale-, nationale- en internationale topatleten. Peter is werkzaam in Nijmegen.

Dominique Schretlen

Dominique is oedeemtherapeut. Gespecialiseerd in behandeling van oncologie-patiënten, mensen met bekkenbodemproblematiek, mensen met spanningsklachten en kinderen met problemen met de schrijfmotoriek. Dominique is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Sander Verhaar

Naast de algemene fysiotherapie houdt Sander zich tijdens zijn werk bezig met COPD en Astma, Diabetes en Fysiofitness. Sander is gespecialiseerd in handtherapie. Sander is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Judith van den Berg

Judith is geriatrie fysiotherapeut en gespecialiseerd in het werken met mensen met Parkinson, CVA/beroerte, dementie, somatiek, MS en andere problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben. Judith is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Jouke van de Kerkhof

Jouke is manueel therapeut. Daarnaast heeft hij veel interesse om te werken met atleten en sporters. Jouke is werkzaam in Molenhoek en Nijmegen.

Kasper Vullings

Kasper is algemeen fysiotherapeut. Hij houdt zich daarnaast bezig met het begeleiden van fysiofitness- en COPD-groepen. Zijn aandachtsgebied is balsporten, met name voetbal. Kasper is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Anne Bours

Anne is afgestudeerd als geriatrie fysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in behandeling van mensen met MS, CVA/beroerte en andere problematiek waar ouderen mee te maken kunnen hebben. Anne is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Koen de Jong

Koen is algemeen fysiotherapeut en volgt een opleiding tot manueel therapeut. Koen is werkzaam in Malden en Molenhoek.

Jeroen Megens

Jeroen is algemeen fysiotherapeut en volgt de master geriatrie. Hij is aangesloten bij Parkinsonnet. Jeroen is werkzaam in Malden en Nijmegen.

Sharon Besselink

Sharon is algemeen fysiotherapeut en volgt een master tot manueel therapeut. Sharon is werkzaam in Molenhoek, Malden.

Tobias van Helden

Tobias is algemeen fysiotherapeut. Vanuit zijn eigen kennis als atleet kan hij veel atleten helpen bij hun blessures. Tobias is werkzaam in Nijmegen.

Rik Kiefmeijer

Rik is manueel therapeut en heeft veel affiniteit met sporters. Rik is werkzaam in Nijmegen.

Lieke Elbers

Lieke is algemeen fysiotherapeut, oedeemtherapeut en Claudicatio therapeut. Lieke is werkzaam in Nijmegen.

Miriam Romviel

Miriam is algemeen fysiotherapeut. Miriam is werkzaam in Nijmegen.

Manouk van Dommelen

Manouk is algemeen fysiotherapeut. Manouk is werkzaam in Malden en Nijmegen

Dionne Sloot

Dionne is algemeen fysiotherapeut. Dionne is werkzaam in Nijmegen.

Buiten onze fysiotherapeuten zijn er medewerkers die zich bezighouden met praktijkondersteuning.

Niki Hagemans

Niki is receptioniste en administratieve kracht.

Jolanda Jans

Jolanda is praktijkondersteuner en verantwoordelijk voor de declaraties binnen de praktijk. Tevens houdt zij zich bezig met het kwaliteitsbeleid.

Susan Derksen

Susan is receptioniste en administratieve kracht.