Fysiotherapie Nijmegen Malden Molenhoek

Tarieven fysiotherapie 2022

MMfysio heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren onze zorg bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt van uw verzekeraar, hangt af van de aard en voorwaarden van uw verzekering. Fysiotherapie wordt nog slechts in bijzondere gevallen vanuit de basisverzekering vergoed, in alle overige gevallen heeft u een aanvullende verzekering nodig. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoed, is het verstandig uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  

Als de kosten van fysiotherapie niet (meer) vergoed worden door uw basisverzekering ontvangt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar of rechtstreeks van ons. Indien u een rekening van onze praktijk ontvangt hanteren wij onderstaande tarieven.

 

Bij verhindering graag 24 uur van te voren afmelden, anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

Directe toegankelijkheid fysiotherapie:

Het is mogelijk om direct –zonder verwijzing van een arts– naar een fysiotherapeut te gaan. De fysiotherapeut bekijkt zelf, middels een screeningsproces, of er een indicatie fysiotherapie bestaat.

 

Fysiotherapie, per keer€ 38,25
Manuele therapie, oedeemtherapie of geriatrie, per keer€ 53,05
Screening, intake en onderzoek fysiotherapie (50min)€ 72,95
Fysiotherapie, lange afspraak (bij complexe of meervoudige hulpvragen)€ 55,10
Toeslag voor behandeling aan huis€ 19,90
Telefonisch consult€ 14,85
Rapportage aan derden, uitgebreide rapporten€ 91,35
Door ons verstrekte verband- of hulpmiddelenkostprijs
Niet nagekomen afspraak / niet tijdig afgezegd (24 uur van te voren)100% van het tarief

Overige tarieven
De tarieven van de groeps- en individuele trainingen en specifieke behandelingen staan vermeld onder
Behandelmethodes, bij de betreffende training of behandeling.

Vergoeding verzekeraars
Bent u benieuwd wat uw verzekeraar vergoedt qua behandelingen? Neem
hier een kijkje om te controleren welk deel vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed.