Fysiotherapie Nijmegen Malden Molenhoek

Privacy statement

Verwerking Verantwoordelijke

MMfysio is gevestigd te Molenhoek (6584 AZ) aan de Prinsenweg 8. MMfysio wordt in dit privacy statement aangemerkt als verwerking verantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gegevens voor dienstverlening

1.1 Medische en administratie gegevens

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onze praktijk zijn registratie, beheer en gebruik van de gegevens geregeld conform de voorschriften van de AVG. U heeft altijd recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw behandeldossier en administratieve gegevens. Wij delen uw gegevens alleen aan noodzakelijke partijen:

 • Elektronisch patiëntendossier 
 • Verzorgen (financiële) administratie
 • Verzorgen van nieuwsbrieven


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) moeten medische gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven. Er wordt gerekend vanaf het moment dat de gegevens zijn opgesteld.

1.2 Binnen de EU

Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

1.3 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 •  Alle personen die namens MMfysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een dubbele authenticatie. Gebruikersnaam en wachtwoord gevolgd door een wisselende code op al onze systemen;  
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


1.5 Fysiotherapeuten in opleiding

Onze praktijk biedt studenten, onder andere van de opleiding Fysiotherapie, de mogelijkheid stage te lopen in onze praktijk. Deze fysiotherapeuten in opleiding (FIO’s) worden tijdens behandelingen en onderzoeken begeleid door één of meerdere van onze fysiotherapeuten, die als vaste begeleider(s) is/zijn aangewezen. Een FIO zal alleen bij uw behandeling betrokken worden als u daar toestemming voor geeft.

2. Online afspraak, nieuwsbrief en cookies

Voor het maken van een online afspraak, het inschrijven op onze nieuwsbrief en voor optimaliseren van onze website verwerken wij gegevens. Deze gegevensverwerking vindt plaats via www.mmfysio.nl.

2.1. Online afspraak en aanmelden nieuwsbrief

Als iemand via onze website een afspraak maakt, dan verwerken wij:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • postcode + huisnummer;
 • voorkeursdag en dagdeel (optioneel)
 • voorkeur fysiotherapeut (optioneel)
 • omschrijving klachten (optioneel)

Het e-mailadres wordt ook gebruikt om na afsluiting van de behandeling een enquête toe te sturen. Hier wordt altijd eerst mondeling toestemming voor gevraagd door de behandelaar. Deze toestemming wordt vervolgens vastgelegd in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Als iemand zich via onze website aanmeldt voor een nieuwsbrief, dan verwerken wij:

 • e-mailadres;
 • naam (optioneel).
 • onderwerp (optioneel);

Bewaartermijn

De gegevens voor het maken van een online afspraak worden bewaard tot maximaal zes weken na aanmelding bij MMfysio. Na afloop van deze termijn worden de gegevens verwijderd. De gegevens die worden verstrekt voor het aanmelden voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Deze mogelijkheid wordt in iedere nieuwsbrief aangeboden.

2.2 Ontvangers van nieuwsbrieven

Bij het maken van een online afspraak heeft iemand ook de optie om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd en wordt verwezen naar dit privacy statement. Onze cliënten ontvangen, in het kader van relatiemanagement, ook deze nieuwsbrief. Hiervoor vragen wij altijd eerst mondeling toestemming en leggen dit vast in onze digitale administratie. Wij volgen hoe goed onze nieuwsbrieven en mailings worden gelezen door het bijhouden van ‘opens en clicks’, waarmee inzichtelijk wordt:

 • of en wanneer de nieuwsbrief is afgeleverd en geopend;
 • of en wanneer een specifiek onderwerp is geopend;
 • het type mailclient

Wettelijke grondslag

De gegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de actieve aanmeldingen via onze website. De verwerking van de ‘opens en clicks’ vindt plaats om te kunnen voorzien in ons gerechtvaardigd belang om de lees waarde van onze nieuwsbrieven te kunnen beoordelen en berichtgeving af te stemmen op de interesses.

Bewaartermijn

Nieuwsbrieven en mailings: jouw gegevens blijven hiervoor bewaard zolang je de nieuwsbrieven/mailings zelf nog wenst te ontvangen. Stel je geen prijs meer op de ontvangst hiervan, dan kun je je bij elke nieuwsbrief/mailing eenvoudig uitschrijven. Voor de aanmelding voor onze events via ons contactformulier geldt dat wij deze gegevens zo lang bewaren als nodig is om aan jouw (aanmeld)verzoek te kunnen voldoen.

2.3 Cookies

Als je onze website bezoekt, dan plaatsen wij een aantal cookies op bijvoorbeeld jouw computer of smartphone. Dit zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Het gaat hierbij om cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website (functionele cookies) en om cookies die de website kunnen verbeteren (analytische cookies). Deze cookies hebben geen gevolgen voor je privacy.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Met deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. Denk hierbij aan zoekopdrachten die geen resultaat op onze website opleveren. Deze gegevens zijn anoniem en niet tot een individu te herleiden. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waarin: het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en er geen gebruik gemaakt wordt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Je kunt een pagina van MMfysio.nl delen via Facebook en/of Instagram door onderaan de pagina op de social media-button te klikken. Op dat moment plaatst het social media-netwerk een cookie op je computer of smartphone. Er wordt ook een cookie geplaatst als je een YouTube-video op onze website bekijkt. Dit is ook het geval als je ons account/profiel bezoekt op een social media-netwerk waar wij verwijzen naar onze website. Hiermee wordt het aantal clicks naar onze website gemeten/het aantal bezoekers naar onze website gemeten zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden. Voor meer informatie hoe het social media-netwerk omgaat met cookies en uw privacy, verwijzen wij je naar hun eigen beleid:


Als je geen cookies wilt dan kun je dit via de browser uitzetten. Dit kan de werking en gebruiksmogelijkheden van de website beperken.